مهر ۲۳, ۱۳۹۷
مرور تعاریف پایه استارتاپ ناب

مرور تعاریف پایه استارتاپ ناب ۲

مهر ۲۱, ۱۳۹۷

مرور تعاریف پایه استارتاپ ناب ۱

مرور تعاریف پایه استارتاپ ناب
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

داستان پیدایش مفهوم استارتاپ ناب

مفهوم پیدایش مفهوم استارتاپ ناب
مهر ۱۹, ۱۳۹۷

آیا استارتاپ میتونه ۵۰۰ تا کارمند داشته باشه؟

مهر ۱۸, ۱۳۹۷

اولین رویداد تجربه محور

مهر ۱۸, ۱۳۹۷

متد استارتاپ ناب

Buy now